Dla gastronomii

Dostarczamy innowacje w zarządzaniu dla HoReCa i wspieramy biznesy – kompleksowe doradztwo dla Zarządzania Kapitałem Ludzkim w HoReCa.

BADANIE MOTYWACJI PERSONELU (ZARZĄDZANIE PRZEZ INDYWIDUALIZACJĘ) – wspieramy w zarządzaniu Twojej firmy

Żyjemy w świecie, który jest VUCA — zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny. Ta nieprzewidywalność dotyka również branży gastronomii, cateringu i hoteli.

Organizacje nastawione na rozwój, ‘uczące się’, stosujące innowacyjne rozwiązania i ‘koncentrujące’ się na człowieku, szybciej rozwijają potencjał, skuteczniej radzą Sobie z szybkimi zmianami, osiągając założone cele i zysk.

Usługi w HoReCa to szczególna dziedzina, w której człowiek jest i powinien być nadrzędną wartością. Wyzwaniem dla branży z całą pewnością pozostaje zarządzanie Kapitałem Ludzkim już nie tylko od strony spraw administracyjno-kadrowych.

Obecne rozwiązania w zarządzaniu ludźmi dotyczące m.in motywowania, opierają się często na aspektach związanych z różnorodnością pokoleń. Nadal, w praktyce można spotkać tradycyjną metodę kija i marchewki, której skuteczność jest okazjonalna i krótkotrwała. W odróżnieniu od tych i innych rozwiązań, ‘badanie indywidualnej motywacji’ wskazuje indywidualne wartości wewnętrznych potrzeb każdego pracownika, managera, lidera i zarządzającego i dla każdego pracownika.

Znajomość indywidualnych potrzeb pracownika, pozwala m.in na opracowaniu skutecznego programu motywowania zespołu/zespołów/pracownika, który jest spójny z potrzebami pracownika.

Znajomość motywów pracownika pozwala m.in. na:

 • skuteczne i adekwatne motywowanie pracowników, którzy mają kompetencje, a brakuje im chęci do pracy
 • budowanie zaangażowanego zespołu
 • zarządzanie konfliktem w organizacji
 • zaprojektowaniem kultury organizacyjnej w oparciu o wspólne wartości
 • efektywną realizacją celów organizacji
 • szybkie, oszczędne zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji
 • trafne określenie mocnych stron kandydata, lidera, managera, kierownika
 • poznanie czynników odpowiedzialnych za sukces i ich rozwój
 • poznanie rzeczywistej motywacji pracowników
 • zdobycie wiedzy jak pracować z pracownikami (rodzaj zadań i komunikacji)
 • wzrost tolerancji i zwiększenie samoświadomości i pracownika i zespołu
 • wsparcie zarządzania procesem coachingu i mentoringu
 • zaprojektowanie skutecznych i celowych spotkań integracyjnych dla pracowników

BADANIE JAKOŚCI OBSŁUGI (MYSTERY CLIENT) – wspieramy rozwój potencjału Twojej firmy

Badanie jakości obsługi Klienta należy do badań marketingowych i pozwala m.in.

 • na opracowanie skutecznego programu zmian i szkoleń dla branży gastronomicznej łącznie ze sposobami motywowania
 • sprawdza, ocenia i weryfikuje wykorzystywane standardy i procedury
 • wspiera w tworzeniu i modelowaniu nowych standardów dopasowanych do potrzeb Gości
 • wzmacnia programy lojalnościowe
 • weryfikuje stopień prezentowania oferty przez pracowników w efektywny sposób i doprowadzenia do sprzedaży produktu, usługi
 • na analizę i ocenę pracy
 • otrzymanie informacji co do potrzeb szkoleniowych pracowników i kadry zarządzającej

W dobie dzisiejszych wymogów zachowania szczególnego bezpieczeństwa, wysokich standardów które mogą świadczyć o przewadze konkurencyjnej narzędzie Mystery Client warto stosować na rynku HoReCa. Badanie Mystery Client jest realizowane wg scenariusza, określa co będzie podlegało obserwacji w restauracji i jak Audytor powinien się zachować. Osoby zarządzające, dzięki badaniu, m.in efektywniej zarządzają otrzymując informacje co do potrzeb w zakresie szkoleń oraz oceny pracy i analizy pracy.

W ramach kompleksowego doradztwa dla gastronomii zapewniamy:

 • opracowanie menu dla restauracji,
 • zaprojektowanie zaplecza kuchenno-gastronomicznego,
 • wskazanie procedur w systemie HACCP,
 • szkolenia dla branży gastronomicznej, w oparciu o metodę badawczą i badanie marketingowe
 • wsparcie w organizacji przyjęć

Współpracujemy:

 • z firmami działającymi w obszarze gastronomii, które potrzebują wsparcia doradczego we wstępnej fazie swej działalności
 • z firmami poszukującymi zmian dla efektywnego działania
 • z organizacjami nastawionymi na rozwój

Zapraszam do kontaktu

Anna Iwanicka-Nowak

właścicielka RomAnia KuliNaria

Private Cooking
Private Support – Innowacyjne Zarządzanie Ludźmi w HoReCa

certyfikowany Master RMP
profilmotywacyjny@gmail.com/kulinariaromania@gmail.com
604 242 441